Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Εξώδικο προς Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Με το κατωτέρω εξώδικο, κοινοποιείται και προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα, αλλά και τον αρμόδιο Υπουργό, η  συμπεριφορά του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, που ενήργησε αναπαράγοντας σε δημόσιο υπηρεσιακό έγγραφο, τους από 20.7.2011 ψευδείς ισχυρισμούς του μητροπολίτη Ναυπάκτου. Οφείλει, τουλάχιστο να απαντησει ο κ. Γενικός, στο ερώτημα: τί ακριβώς γίνεται όταν διαπιστωθεί ότι σε δημόσιο έγγραφο βεβαιώνονται εν γνώσει του συντάκτη του ψευδή γεγονότα;

(Βλ.το πλήρες κείμενο στο εξώδικο).

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ AITHΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Με επιφύλαξη δικαιωμάτων

Ιγνατίου Σταυρόπουλου, ιερομόναχου – αρχιμανδρίτη, (κατά κόσμο Πλάτωνος-Αποστόλου) του Σπυρίδωνος, Διδάκτορος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Πτυχιούχου Θεολογικής Σχολής Πανεπ. Αθηνών, Πτυχιούχου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μπάρι Ιταλίας, υπ. Διδάκτωρος Νομικής, κατοίκου Ναυπάκτου Αιτωλοακαρνανίας, εγκαταβιούντος και φιλοξενουμένου στην (-προσωρινώς- τέως) Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Σκάλα Ναυπακτίας, κατοίκου επίσης Ναυπάκτου Αιτωλοακαρνανίας, οδός Καρακουλάκη αρ. 2.

ΠΡΟΣ

Λέανδρο Ρακιντζή, Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 1 – Αθήνα.

Κοινοποίηση:

1. Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών – Γραφείο κ. Προϊσταμένης, πρώην Σχολή Ευελπίδων – Κτίριο 16.

2. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας – Γραφείο Υπουργού, οδός Νίκης αρ. 5-7 – Αθήνα.

Κύριε,

Με σειρά εγγράφων σας προς το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (χρησιμοποιείται η σημερινή ονομασία του Υπουργείου), με τα οποία κοινοποιήσατε σειρά, επίσης, αναφορών και εγγράφων του μητροπολίτη Ναυπάκτου & Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου (κατά κόσμον Γεωργίου Βλάχου), ζητήσατε με χαρακτηριστική επιμονή (εννοείται, για «την πλήρη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου»...), την εξέταση του αιτήματος του ανωτέρω μητροπολίτη περί ανακλήσεως της υπ' αριθμ. 64131/ΝΝ711/Ν. 1892/90/4.12.1997 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, με την οποία υπήχθη στις διατάξεις του Ν. 1892/90 επένδυση της «Ιεράς Ανδρώας Κοινοβιακής Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σκάλας Ναυπάκτου». Η εν λόγω Ιερά Μονή, (που, όπως άριστα γνωρίζετε, επιτυχώς ολοκλήρωσε προ ετών την εν λόγω επένδυση, ενώ όλοι οι έλεγχοι του Κεντρικού Οργάνου Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών –με τελευταία αυτή της 10.11.2009 – Σχετικό 1, κατέληξαν σε απολύτως ΘΕΤΙΚΕΣ υπέρ της Μονής εκθέσεις), διαλύθηκε – συγχωνεύτηκε, με το Π.Δ. 5/18.12.2012 (Σχετικό 2), για την πρόκληση του οποίου (και παράλληλα με την αίτηση ακύρωσής του στο ΣτΕ – Σχετικό 3) έχει κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών (Σχετικό 4), κατόπιν της οποίας διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση κατά του μητροπολίτη, μετά το πέρας της οποίας η δικογραφία εκκρεμεί στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κ. Σαπφώ Κατσανάκη υπό στοιχεία ΕΓ124-2013/79.

Με αίτημα των μελών της Αδελφότητας (μεταξύ των οποίων και εμού) προς το Υπουργείο, ζητήθηκαν πλήρη αντίγραφα του φακέλου βάσει του οποίου εκδόθηκε εν τέλει, μετά την συνεχή πίεση τόσο του μητροπολίτη Ναυπάκτου όσο και –δυστυχώς– υμών, κ. Γενικέ (για άγνωστους –πλην ερευνητέους αρμοδίως, κατά τα κατωτέρω εκτιθέμενα– σε εμένα λόγους: φτάσατε στο σημείο να «απειλήσετε» τους αποδέκτες του από 11.9.2012 εγγράφου σας με ποινικές και πειθαρχικές συνέπειες), η υπ' αριθμ. πρωτ. 7781/ΝΝ711/ν.1892/90/21.02.2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί ανάκλησης της ως άνω υπ' αριθμ. 64131/ΜΜ711/ν.1892/90/4.12.1997 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

Μετά από συνεχείς προσπάθειες και μεγάλη καθυστέρηση (χρειάστηκε να καταθέσουμε τρία διαδοχικά αιτήματα), μας χορηγήθηκαν (δια του πληρεξουσίου δικηγόρου που ορίσαμε στο αίτημά μας), με το υπ' αριθμ. πρωτ. 18632/18.4.2013 διαβιβαστικό έγγραφο (Σχετικό 5) είκοσι πέντε (25) έγγραφα, εκ των οποίων δικά σας είναι μόνον τα από 6.9.2011, 9.9.2011 και 11.9.2012 (Σχετικά 6-8), και τα οποία, παραδόξως, «παραλείψατε» να κοινοποιήσετε και στην άμεσα ενδιαφερόμενη Ιερά Μονή (παρά τα κοινοποιούσατε μόνο στον κ. Ιερόθεο, με τον οποίο και μόνον θεωρούσατε ότι «οφείλατε» να επικοινωνείτε, διατηρώντας την επικοινωνία σας αυτή κρυφή από την Μονή), από τα επίμαχα δε έγγραφα του μητροπολίτη μας χορηγήθηκε μόνον το από 1.9.2011 έγγραφό του προς υμάς (και ευτυχώς, τουλάχιστον αυτό – θα εξηγήσω κατωτέρω το λόγο: Σχετικό 9).

Ανεξαρτήτως των ποινικών ευθυνών των αρμοδίων υπαλλήλων του Υπουργείου που ΔΕΝ μας χορήγησαν πλήθος κρίσιμων εγγράφων, και του υφυπουργού κ. Παναγιώτη Μηταράκη που εξέδωσε την επίμαχη παράνομη απόφαση (με την οποία, πέραν των άλλων, ανακάλεσε απόφαση ... άλλου Υπουργείου – Βλ. την σχετική αίτηση ακύρωσης της απόφασης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών – Σχετικό 10), και προκειμένου να ασκήσω τα νόμιμα δικαιώματά μου κατά παντός υπευθύνου με νέα μηνυτήρια αναφορά για το δεύτερο κατά σειρά (μετά τη διάλυση-συγχώνευση) πλήγμα σε βάρος της Ι.Μ. (σημειωτέον ότι Ιερά Μονή, ούτε οι αλλόδοξοι κατά καιρούς κατακτητές διανοήθηκαν να διαλύσουν...), σας καλώ όπως εντός τριών ημερών από της επιδόσεως της παρούσης μου χορηγήσετε το σύνολο των δικών σας εγγράφων και των εγγράφων του μητροπολίτη Ναυπάκτου & Αγίου Βλασίου που αφορούν στο ζήτημα της ανάκλησης της επίμαχης επιδότησης, εκτός των ανωτέρω αναφερομένων που ήδη χορηγήθηκαν στα μέλη της Αδελφότητας.

Περαιτέρω, σας καλώ όπως, επίσης εντός τριών ημερών από της επιδόσεως της παρούσης, μου απαντήσετε εγγράφως (προκειμένου, μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών σας, να προβώ στις δέουσες δικαστικές διαδικασίες) στα κάτωθι καίρια ερωτήματα, και ειδικότερα:

Στο από 6.9.2011 έγγραφό σας προς το Υπουργείο (Σχετικό 6) αναφέρετε επί λέξει:

«...αποστέλλουμε συνημμένα φωτοτυπία του (στ) σχετικού (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η από 20.7.2011 απάντηση της Ιεράς Μητρόπολης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, η οποία ΔΕΝ μας έχει χορηγηθεί) και παρακαλούμε, στα πλαίσια της εξέτασης του θέματος από την υπηρεσία σας, να συνεξετάσετε και συνεκτιμήσετε αναλυτικά τα αναφερόμενα και να μας γνωρίσετε το συντομότερο δυνατόν (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπογράμμιση είναι δική σας) τις ενέργειές σας και τα αποτελέσματα αυτών, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εννοείται...). Κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ιδιαίτερα τα αναφερόμενα στο παραπάνω έγγραφο (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη τυχόν και ξεφύγει τίποτα από το Υπουργείο...Την ίδια αγωνία, βέβαια, δεν επιδείξατε στο επόμενο έγγραφό σας – Βλ. στη συνέχεια) όπως «...το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει άδεια με τα εγκεκριμένα σχέδια, οπότε και μόνο αυτό ακυρώνει την επένδυση..., το κτίριο του Ξενώνος ανεγέρθηκε αποδεδειγμένως χωρίς άδεια από την Ναοδομία ή την Πολεοδομία και κατατέθηκαν παραπλανητικά στοιχεία για να ληφθεί η επένδυση (σχετ. το αρ. 4658/2-10-2008 έγγραφο της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος, σελ. 15 της αναφοράς)... η Ιερά Μονή έδωσε ψευδή και παραπλανητικά στοιχεία στο Υπουργείο ότι δήθεν το κτίριο του ξενώνος καλύπτεται από πλευράς αδείας από την άδεια του ΟΔΕΠ (Ν. 1892/1990, αν διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία η γνώση των οποίων θα μπορούσε να οδηγήσει στον αποκλεισμό της υπαγωγής της επένδυσης)...».

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να μας πείτε, βεβαίως, κ. Γενικέ, και με την ιδιότητά σας, άλλωστε, του αρεοπαγίτη ε.τ., και τί ακριβώς γίνεται όταν διαπιστωθεί ότι σε δημόσιο έγγραφο βεβαιώνονται εν γνώσει του συντάκτη του ψευδή γεγονότα...-Βλ. στη συνέχεια).

Τρεις μόλις ημέρες μετά, την 9.9.2011, με επόμενο έγγραφό σας προς το Υπουργείο (Σχετικό 7), αναφέρετε επί λέξει: «Σε συνέχεια των (α-ζ) σχετικών [ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όπου (ζ) σχετικό είναι το αμέσως προηγούμενο έγγραφό σας], σας αποστέλλουμε συνημμένα φωτοτυπία του (η) σχετικού (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το από 1.9.2012 έγγραφο του μητροπολίτη – Σχετικό 9) με συνημμένη έκθεση αυτοψίας – επιβολή προστίμου αυθαίρετης κατασκευής της Πολεοδομίας Ναυπάκτου για το κτίριο της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σκάλας και του αρ. 4658/2008 εγγράφου της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (ΕΚΥΟ) για ενημέρωση του σχετικού φακέλου της υπηρεσίας και συνεκτίμηση στα πλαίσια της εξέτασης του θέματος για την υπηρεσία σας, για την πλήρη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είπαμε ... εννοείται ... όπου, βέβαια, διασφάλιση των συμφερόντων «βγάζει μάτι» ότι για εσάς ήταν η ανάκληση της επιδότησης, δηλαδή αυτό που επιμόνως απαιτούσε ο μητροπολίτης στη –για κάποιο λόγο, που εσείς μόνο γνωρίζετε, κρυφή από εμάς– μεταξύ σας αλληλογραφία, την οποία κάθε φορά προωθούσατε, ως ... κοινός κλητήρας της Μητρόπολης Ναυπάκτου, στο Υπουργείο για ... τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου... Και αναρωτιέμαι: Δεν μπορούσε ο μητροπολίτης να αποστέλλει απευθείας στο Υπουργείο τις αναφορές του και τα αιτήματά του, παρά τα έστελνε μέσω υμών; Προφανώς, όμως, έτσι αποκτούσαν αυξημένο κύρος και βαρύτητα, ως διαβιβαζόμενα από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ασκείτο η μεγίστη δυνατή πίεση προς το Υπουργείο, ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη του –κοινού, ως φαίνεται– στόχου της ανάκλησης της επιδότησης, προς το συμφέρον -πάντα- του Δημοσίου, ο οποίος στόχος, άλλωστε, και επετεύχθη...).

Τί λέει όμως το από 1.9.2011 έγγραφο του μητροπολίτη κ. Γενικέ; Δύο απλές σειρούλες είναι, πλην όμως ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ:

«Κατά της αποφάσεως της Πολεοδομίας η Ι. Μονή προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών, εδόθη αναστολή και η αίτηση ακυρώσεως εκκρεμεί» !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Μετά ταύτα:

Ερώτημα 1ο κ. Γενικέ:

Γιατί το καταλυτικό αυτό γεγονός (που, όπως γνωρίζετε από τις νομικές σας γνώσεις, σημαίνει ότι η έκθεση αυτοψίας, ως ανασταλείσα, ΔΕΝ ισχύει και όλα, κατά το χρόνο εκείνο, ήταν απολύτως ΝΟΜΙΜΑ, ως προς όλα τα πολεοδομικά ζητήματα –και εξακολουθούν να είναι, και μάλιστα προς το πολύ χειρότερο για τον «καταγγέλλοντα» μητροπολίτη και τους υπευθύνους της Πολεοδομίας –για τους οποίους, τώρα να σας δούμε τί θα πράξετε...) ΔΕΝ ΚΡΙΝΑΤΕ ΣΚΟΠΙΜΟ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ (όπως πράξατε τρεις ημέρες πριν με τα «επιχειρήματα» του μητροπολίτη), αναφέροντας στο έγγραφό σας μόνον την έκθεση αυτοψίας-επιβολή προστίμου και το έγγραφο της ΕΚΥΟ, «ρίχνοντας τον προβολέα» στα δύο αυτά έγγραφα (που εξυπηρετούσαν τον στόχο της ανάκλησης της επιδότησης), δίδοντας την ξεκάθαρη εντύπωση ότι θέλατε να αποφύγετε να υποψιάσετε τους αποδέκτες του εγγράφου σας, «μπας και» τους ξεφύγει το κυρίαρχο γεγονός στην ενημέρωση που τους κάνατε;

Ερώτημα 2ο κ. Γενικέ:

Το εν λόγω έγγραφο του μητροπολίτη πότε το παραλάβατε (και επομένως λάβατε γνώση της αναστολής του Διοικητικού Εφετείου);

Σε αυτό το ερώτημα θα σας διευκολύνω εγώ, δίνοντας την απάντηση:

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2011 (Βλ. πρωτόκολλο παραλαβής 14159/2-9-2011).

Στο επόμενο ερώτημα απαιτώ απάντηση (άλλως –και σε κάθε περίπτωση θα τη δώσετε αρμοδίως, διότι ήρθε και η δική σας ώρα να δώσετε λόγο στη Δικαιοσύνη): Γιατί, λοιπόν τότε, κ. Γενικέ, στις 6 Σεπτεμβρίου 2011, τέσσερις (4) ημέρες ΜΕΤΑ το έγγραφο του μητροπολίτη, κρίνατε σκόπιμο να επισημάνετε στους αποδέκτες του δημοσίου υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΕΕΔ. Φ. 1515/2010/14350/6.9.2011 εγγράφου σας, τα περί έλλειψης αδειών και παραπλανητικών στοιχείων, αναπαράγοντας στο δημόσιο αυτό έγγραφό σας τους από 20.7.2011 ψευδείς ισχυρισμούς του μητροπολίτη, εν ΠΛΗΡΗ ΓΝΩΣΕΙ ΣΑΣ, κατά το χρόνο αυτό, της δικαστικής απόφασης; Πρόκειται για το ανωτέρω (ρητορικό) ερώτημα που σας έθεσα («Να μας πείτε, βεβαίως, κ. Γενικέ, και με την ιδιότητά σας, άλλωστε, του αρεοπαγίτη ε.τ., και τί ακριβώς γίνεται όταν διαπιστωθεί ότι σε δημόσιο έγγραφο βεβαιώνονται εν γνώσει του συντάκτη του ψευδή γεγονότα»).

Τέλος, για να κλείσω με το θέμα της Πολεοδομίας Ναυπάκτου, σας ενημερώνω ότι μετά το «ράπισμα» από το Διοικητικό Εφετείο Πατρών στα ψεύδη του μητροπολίτη (που εσείς, προδήλως εκ προθέσεως, αναπαράγατε στο από 6.9.2011 έγγραφό σας), για την περιβόητη έκθεση αυτοψίας-επιβολή προστίμου και την εν γένει διαδικασία που ακολουθήθηκε από την Πολεοδομία Ναυπάκτου, ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Μεσολογγίου και παραπέμπονται σε δίκη τέσσερις υπάλληλοι της Πολεοδομίας Ναυπάκτου (μεταξύ των οποίων η διευθύντρια και ο συντάξας την έκθεση αυτοψίας) για σωρεία ποινικών αδικημάτων (παράβαση άρθρων 224 § 2-1, 227 § 1, 232Α και 259 του Ποινικού Κώδικα), όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο πολυσέλιδο σε βάρος τους κλητήριο θέσπισμα (Σχετικό 10).

Το να ζητήσω μετά ταύτα από εσάς να επιληφθείτε κατά νόμον της υπόθεσης, μετά τα ανωτέρω καταγγελλόμενα, έχω την αίσθηση ότι θα ήταν μάταιο και επιπλέον θα υποβίβαζα και ακύρωνα εαυτόν.

Δεκτικό παραλαβής των αιτουμένων εγγράφων και της έγγραφης απάντησής σας στα ανωτέρω ερωτήματα ορίζω τον δικηγόρο Αθηνών Νίκο Αντωνιάδη, κάτοικο Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου αρ. 9Β, τηλ. 2103390557 – 6971540626.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αναφερόμενα στην παρούσα έγγραφα θα υποβληθούν στην κ. Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών. Τόσο εσείς όσο και το Υπουργείο τα γνωρίζετε και τα κατέχετε ήδη. Παρά ταύτα, είναι στη διάθεση αμφοτέρων, εφόσον ζητηθούν.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς αυτόν στον οποίο απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επίδοσής της.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2013

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος: ΝΙΚΟΣ Ι. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Α.Μ. Δ.Σ.Α. 17494 ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 9Β – 106 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103390557 – FAX: 2103390558

 

1 σχόλιο:

 1. http://www.papathanassiou.gr/index.php/koinovouleutiki-drastiriotita/koinovouleutikos-elegxos/584-aneparkeis-oi-eksigiseis-tis-kivernisis-gia-ti-liksi-tis-thiteias.html

  Νέα Ερώτηση για τη λήξη της θητείας του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λ.Ρακιντζή
  Δημοσίευση : Δευτέρα, 06 Ιούνιος 2011
  Προς τον υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

  ΘΕΜΑ: Ανεπαρκείς οι εξηγήσεις της κυβέρνησης για τη διατήρηση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ενώ η θητεία του έχει λήξει από το 2009

  Στις 5 Μαίου 2011 σας υπέβαλα ερώτηση για το γεγονός ότι ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρος Ρακιντζής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του, παρά το γεγονός ότι η θητεία του έχει λήξει από το Σεπτέμβριο του 2009. Επειδή η απάντηση που μου δώσατε δια του υφυπουργού κ. Γ. Ντόλιου είναι επιεικώς ανεπαρκής, επανέρχομαι.

  Στην απάντησή σας ισχυρίζεστε, ότι ο κ. Ρακιντζής «παραμένει στη θέση του κατά τις πάγιες διατάξεις αλλά και τις θεμελιώδεις αρχές του διοικητικού δικαίου οι οποίες επιτάσσουν τη συνέχεια της διοικητικής δράσης ασκώντας τα καθήκοντά του όπως αυτά απορρέουν από την πολύπλευρη αποστολή του με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον». Διερωτώμαι ποιες είναι αυτές οι διατάξεις.

  Αναφέρετε ακόμη ότι η απόφαση 1089 / 11 του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η παράταση της θητείας των μελών ανεξάρτητων αρχών αλλά για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ μήνες «αφορά στις συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές οι οποίες διέπονται από ειδικό καθεστώς (ν. 3051/02) και όχι σε ανώτατα όργανα της διοίκησης τα οποία απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας όπως ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης».

  Από την απάντησή σας και την περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης προκύπτει ότι εφόσον ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης δεν διέπεται από καθεστώς ανάλογο των ανεξάρτητων αρχών, τότε η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Γιατί τότε για τον κ. Ρακιντζή δεν ισχύει το οκτάμηνο της περιόδου ανοχής, συνεπώς η θητεία του έχει λήξει από το Σεπτέμβριο του 2009 και παρανόμως εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του.

  Άλλωστε από την έρευνα που έκανα προέκυψε ότι ο ίδιος ο κ. Ρακιντζής έχει αποδεχθεί ότι ο θεσμός του οποίου προίσταται δεν αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή και κατ αυτόν τον τρόπο έχει αναγνωρίσει έμμεσα ότι παράνομα συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του. Αυτό προκύπτει από την παρέμβαση που άσκησε ο ίδιος στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να υποστηρίξει τη νομιμότητα της απόφασης της προηγούμενης κυβέρνησης να αντικαταστήσει τον προκάτοχό του.

  Κατόπιν αυτών, ΕΡΩΤΑΣΘΕ:

  •Ποιες είναι οι θεμελιώδεις αρχές του διοικητικού δικαίου που επιτάσσουν τη μη ανανέωση της θητείας του κ. Ρακιντζή, ή την αντικατάστασή του από άλλο πρόσωπο, και τη διατήρησή του στη θέση αυτή ως ομήρου της κυβέρνησης και του εκάστοτε υπουργού;

  Και επειδή δεν έλαβα απαντήσεις στις ερωτήσεις που έχω ήδη υποβάλει, τις επαναλαμβάνω:
  •Για ποιο λόγο δεν ανανεώθηκε έγκαιρα η θητεία του κ. Ρακιντζή, ή δεν έγινε η αντικατάστασή του;

  •Θεωρείτε ότι η παράταση της σημερινής κατάστασης συμβάλει στο κύρος του θεσμού του Γενικού Επιθεωρητή και στην εμπέδωση εμπιστοσύνης των πολιτών προς αυτόν;

  •Θα προχωρήσετε σε ανανέωση της θητείας του κ. Ρακιντζή, ή σε ορισμό νέου επιθεωρητή και πότε;

  Ο ερωτών βουλευτής

  Γιάννης Παπαθανασίου

  ΑπάντησηΔιαγραφή