Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Στο Δ.Εφετείο Αθηνών η Μονή Αμπελακιώτισσας και η Τριμελής Επιτροπή Ιερέων


Νέα εμπλοκή με τα «δικολαβίστικα κόλπα» στο ζήτημα, «ανάκληση επιδότησης» προς την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως. Ανάστατη πάλι η «μητροπολιτική παρέα» της Ναυπάκτου, δυστυχώς παραμονές Χριστουγέννων.

Τα νεότερα στην υπόθεση:

Α. -Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, όπου έχουν προσφύγει αρμοδίως για νομική προστασία, οι μοναχοί της Μεταμορφώσεως, για την ακύρωση της υπουργικής πράξης, ως παράνομης, ανέβαλε τον περασμένο Δεκέμβριο την υπόθεση, και την συζητά στις 15 Ιανουαρίου 2014.

-Ο λόγος της αναβολής, το ότι η πλευρά του Δημοσίου (κ. Μηταράκης κλπ, "παρέα" της Ν. Δημοκρατίας) ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΌΜΙΣΑΝ ΦΆΚΕΛΛΟ! Προφανώς, λέμε εμείς, γιατί δεν είχαν τι να πουν στους Εφέτες…

Β. Προχτές Δευτέρα (16-12-13), έφτασαν τα μαντάτα και στην εδώ «ιερή παρεούλα» της Ναυπάκτου! Τι ακριβώς συνέβη; Είναι πολύ απλά τα πράγματα.

Καλούνται με εξώδικο που τους επιδόθηκε, να εμφανιστούν στο ίδιο δικαστήριο (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών), ως «αναγκαστικοί ΟΜΟΔΙΚΟΙ», δηλαδή συν-υπεύθυνοι:

1. Η «Ιερά Μονή Αμπελακιώτισσας», με τον νόμιμο εκπρόσωπό της και
2. Τα μέλη της «τριμελούς Επιτροπής», προσωπικά, ο καθένας ιερέας, που διόρισε ο σεβ. κ. Ιερόθεος, για να «καθυποτάξει», υποτίθεται την Μονή Μεταμορφώσεως.

Τα αναφερόμενα στην από 25-4-2013 « ΠΡΟΣΦΥΓΉ κατά 1. Του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, και κατά 2. Του Υπουργού Οικονομικών». είναι ήδη αναλυτικά δημοσιευμένα στο: http://ignatiosstavropoulos.blogspot.gr/2013/09/1-2.html

Όπως ήδη έχουμε δημοσιεύσει,  κατα το παρελθόν:

«Η ανωτέρω βλαπτική ενέργεια, της διοίκησης, ως γνωστό, ήρθε ως αποτέλεσμα, μετά από μακροχρόνια «προσπάθεια» του μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ιερόθεου Βλάχου, που από το 1998, διεκδικούσε ποσοστά, από τα επιτελούμενα έργα στη Μονή Μεταμορφώσεως.

Οι προσβαλλόμενες πράξεις, στο κείμενο της Προσφυγής, ενώπιον του αρμόδιου Εφετείου Αθηνών, παρουσιάζονται, ως παράνομες και ακυρωτέες, για πέντε κυρίως λόγους:

Πρώτον, αφενός, ως προς το ζήτημα επιστροφής του συνολικού ποσού και των τόκων έχουν εκδοθεί αναρμοδίως και αφετέρου δεν προβλέπεται εκ του νόμου ανάκληση της απόφασης υπαγωγής στον Ν. 1892/1990. Δεύτερον,οι προσβαλλόμενες έχουν εκδοθεί α) χωρίς νόμιμο έρεισμα, καθώς η έντοκη επιστροφή του προσδιορισθέντος ως επιστρεπτέου ποσού δεν ορίζεται στο νόμο και κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας της Διοίκησης, σύμφωνα με την οποία η Διοίκηση δύναται να πράξει μόνον ό,τι ρητά της επιτρέπεται, β) κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας, όπως αυτή ορίζεται στο πλαίσιο της ΕΣΔΑ και γ) κατά παράβαση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου. Τρίτον, εν όψει της ανακλήσεως, η Διοίκηση σύμφωνα με τις εκάστοτε ειδικές συνθήκες της υποθέσεως οφείλει να αποφασίσει αιτιολογημένα την επιστροφή τμήματος μόνο της καταβληθείσης επιχορηγήσεως. Τέταρτον, η Διοίκηση έχει προβεί σε εσφαλμένο υπολογισμό χρονικού διαστήματος επιβολής τόκων για το εισπρακτέο ποσό της επιχορήγησης της ολοκληρωθείσας επένδυσης. Πέμπτον,η εν λόγω επιβολή τόκων δεν προβλέπεται σε νόμο και σε κάθε περίπτωση παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας.

Περισσότερα στο:    http://ignatiosstavropoulos.blogspot.gr/2013/09/1-2.htmlΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου