Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012

Οι 48 Οικονομικοί έλεγχοι (1988 - 2011) στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος

ΟΙ 48 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ (1988–2011) ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ


 
Α/Α Αριθ. Πρωτ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
1ος 207/5-9-1988
Γ' ΕΠΙΘ. ΔΗΜ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΠ. ΟΙΚΟΝ
ΣΚΙΑΔΑΣ ΠΛΑΤΩΝ
2ος 49/21-12-94
Νομαρχ.  Οργ.  Ελγχου ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
κ.ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜ. Α' επιθερησ του
3ος 49/21-12-94
Νομαρχ.  Οργ.  Ελγχου ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
κ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ.  Α' επιθερησ του
4ος 49/21-12-94
Νομαρχ.  Οργ.  Ελγχου  ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
κ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. Α' επιθεώρησή του
5ος 8/13-03-95
Νομαρχ.  Οργ.  Ελγχου ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
κ.ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜ. Β' επιθεώρησή του
6ος 8/13-03-95  
Νομαρχ.  Οργ.  Ελγχου ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
κ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. Β ' επιθεώρησή του
7ος 8/13-03-95
Νομαρχ.  Οργ.  Ελγχου ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
κ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. Β'  επιθεώρησή του
8ος 57916/15-07-98
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤ. ΕΠΕΝΔ ΥΠΕΘΟ
κ.ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΙΟΝ.
9ος 57916/15-07-98
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΙΔ. Ε. ΥΠΕΘΟ
κ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ.
10ος 56224/01-06-99
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΙΔ. Ε. ΥΠΕΘΟ
κ.ΤΣΙΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
11ος 56224/01-06-99
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ .ΙΔ .Ε. ΥΠΕΘΟ
κ.ΚΕΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘ.
12ος 56224/01-06-99
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ .ΙΔ. Ε. ΥΠΕΘΟ
κ.ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ.
13ος 62191/21-12-99
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ .ΙΔ. Ε. ΥΠΕΘΟ
κ.ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14ος 62191/21-12-99
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ .ΙΔ. Ε. ΥΠΕΘΟ
κ.ΔΡΟΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
15ος 62191/21-12-99
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ .ΙΔ. Ε. ΥΠΕΘΟ
κ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
16ος 21-9-2000, 65918/11.8.2000
Σ.Ο.Λ.
κ.ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ ΙΑ' επιθεώρησή του
17ος 21-9-2000, 65918/11.8.2000
Σ.Ο.Λ.
κ.ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ. Α' επιθεώρησή του
18ος 8-1-2001, 65918/11.8.2000
Σ.Ο.Λ.
κ.ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ Ι. Β' επιθεώρησή του
19ος 8-1-2001, 65918/11.8.2000
Σ.Ο.Λ.
κ.ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ. Β' επιθεώρησή του
20ος 20-4-2001, 65918/11.8.2000
Σ.Ο.Λ.
κ.ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ Ι. Γ' επιθεώρησή του
21ος 20-4-2001 65918/11.8.2000
Σ.Ο.Λ.
κ.ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ. Γ' επιθεώρησή του
22ος 11-5-2001, 65918/11.8.2000
Σ.Ο.Λ.
κ.ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ Ι. Δ' επιθεώρησή του
23ος 11-5-2001, 65918/11.8.2000
Σ.Ο.Λ.
κ.ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ.  Δ' επιθεώρησή του
24ος 25-7-2003, 85980/4.6.2003
Σ.Ο.Λ.
κ.ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ Ι. Ε' επιθεώρησή του
25ος 25-7-2003, 85980/4.6.
Σ.Ο.Λ.
κ.ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ ΚΥΡ. Α' επιθεώρησή του
26ος 3/90/18-7-2001, 6-12-2002,
ΔΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
κ.ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡ. Α' επιθεώρησή του
27ος 3/90/18-7-2001, 6-12-2002,
ΔΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
κ.ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ Ι. Α' επιθεώρησή του
28ος ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦ. ΝΑΥΠ/ΤΟΥ
κ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΑΤΗ
29 ος 636// 12-11-1998
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ κ.ΙΕΡΟΘΕΟΣ
30ος 23-4-2003
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΕΚΥΟ
κ.ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
31ος 99937/2-2-2005, 27-4-2005
Σ.Ο.Λ.
κ.ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ Ι. ΣΤ'επιθερησ του
32ος 27-4-2005 
Σ.Ο.Λ.
κ.ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ Ι. Ζ' επιθερησ του
33ος 27-4-2005
Σ.Ο.Λ.
κ.ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ ΚΥΡ. Β' επιθερησ του
34ος 15-12-2006
Σ.Ο.Λ.
κ.ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ Ι. Η'επιθερησ του
35ος 15-12-2006
Σ.Ο.Λ.
κ.ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ Ι. Θ'επιθερησ του
36ος 15-12-2006
Σ.Ο.Λ.
κ.ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ ΚΥΡ. Γ' επιθερησ του
37ος 15-12-2006
Σ.Ο.Λ.
κ.ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ ΚΥΡ. Δ'επιθερησ του
38ος ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΛΟΓΙΣΤ. ΓΡΑΦ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
κ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
39ος 16-4-2007
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
40ος 16-4-2007
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ.ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΣΟΦΙΑ
41ος 11-10-2007
Σ.Ο.Λ.
κ.ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ Ι. Ι'επιθερησ του
42ος 11-10-2007
Σ.Ο.Λ.
κ.ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ ΚΥΡ. Ε' επιθερησ του
43ος 11-10-2007
Σ.Ο.Λ.
κ.ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ Ι. ΙΑ' επιθερησ του
44ος 11-10-2007
Σ.Ο.Λ.
κ.ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ ΚΥΡ. ΣΤ'επιθερησ του
45ος 19-11-2007
ΔΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
κ.ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡ.Β' επιθερησ του
46ος 50248/9-10-2009
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΓ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ,
ΜΑΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ,
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΟΣΜΑΣ
47ος 663/28-2-2011
ΣΔΟΕ ΠΑΤΡΩΝ
κ.ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
και κ. ΚΑΝΕΛΗΣ
48ος  888/18-3-2011
ΣΔΟΕ ΠΑΤΡΩΝ
κ.ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
& κ.ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤ.Από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε, κανένα άλλο μοναστήρι, ενορία ή μητρόπολη,  δεν δέχθηκε τόσους οικονομικούς - διαχειριστικούς  ελέγχους, σε τόσο σύντομο διάστημα, γενικούς η επί μέρους, στις διάφορες δραστηριότητές του. Δεν γνωρίζουμε κάποιο εκκλησιαστικό φορέα στην Εκκλησία Ελλάδος που να μπορεί να επικαλεσθεί τόσους οικονομικούς ελέγχους και μάλιστα τιμητικούς, αφού στην περίπτωση της Ναυπάκτου, έδειξαν κατ' επανάληψη άριστη την οικονομική διαχείριση του Μοναστηριού (ΙΜΜΣ).


ΟΥΔΕΠΟΤΕ Η ΜΟΝΗ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

Μόνον από αναρμόδιους δεν μπορεί να δεχθεί άσκηση ελεγκτικής αρμοδιότητος, το Μοναστήρι, ως νπδδ, είτε αυτοί είναι ιδιώτες, είτε δημόσιοι φορείς, είτε εκκλησιαστικές υπηρεσίες, εφ' όσον δεν το προβλέπουν οι Νόμοι.

Οι διοικήσεις της Ι. Μονής (ΙΜΜΣ) στη Ναύπακτο,  ουδέποτε είχαν κάποιο λόγο να «φοβηθούν»  διαχειριστικό οικονομικό, λόγω της αρτιότητας της οικονομικής διαχειρίσεως και λόγο της πλήρους διαφάνειας κάθε δραστηριότητος από την ίδρυσή της. Το γεγονός των άριστων αποτελεσμάτων, των σαράντα οκτώ οικονομιών ελέγχων, δεν ήταν παρά φυσικό αποτέλεσμα της χρηστής διαχειρίσεως. Εξ άλλου, η Μονή, ως δημόσιος οργανισμός, δεν έχει δυνατότητα να «αρνηθεί» τη διενέργεια ελέγχου, όταν νομίμως ασκείται ελεγκτική αρμοδιότητα.

Το Μοναστήρι, ως δημόσιος οργανισμός, αποδεικνύεται από την ιστορία, ότι πάντοτε και με προθυμία έπραττε  ο, τι μπορούσε, ώστε να διευκολύνει υπηρεσιακά και τον εκάστοτε Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου, να ασκήσει την αρμοδιότητά του, να διεξαγάγει τον οικονομικό έλεγχο της νομιμότητας της διαχειρίσεως της Μονής και έτσι να επιτελέσει το καθήκον του, όπως ο Νόμος ορίζει, μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους, επί του  Απολογισμού που υποβάλλει το Ηγουμενοσυμβούλιο της Μονής.

Ουδέποτε η  Ολομέλεια της  Αδελφότητος και το  Ηγουμενοσυμβούλιο, προκύπτει ότι αρνήθηκαν ή επιχείρησαν να αρνηθούν τον οικονομικό απολογιστικό διαχειριστικό έλεγχο, από τον Σεβ. Ναυπάκτου κ. Ιερόθεο.

Αντιθέτως, οι αρμόδιοι και υπόλογοι, για την φύλαξη του αρχείου των παραστατικών μοναχοί, έφθασαν στο σημείο να αποδεχθούν και αυτήν ακόμη την μη προβλεπόμενοι έξοδο και μεταφορά των παραστατικών της οικονομικής διαχειρίσεως, εκ των χώρων της  Ιεράς  Μονής. Μάλιστα, συμφώνησαν με τον Σεβ. κ. Ιερόθεο να εξέλθουν τα παραστατικά με τη συνοδεία Μοναχών, οι οποίοι να παρίστανται στον έλεγχο, όπως άλλωστε η Ιερά Σύνοδος υπεδείκνυε στο έγγραφό της υπ' αριθμ. 3367/24-9-2001 και συγκεκριμένα για το σημείο, στο οποίο ανέφερε για την Ιερά Μονή ότι: «ορίζουσα εκπρόσωπον αυτής, ο οποίος θα παρίσταται καθημερινώς κατά την διεξαγωγήν του ελέγχου» και να τα επιστρέψουν μετά το τέλος του ελέγχου, στην  Ιερά  Μονή.

Αναφέρονται  στη συνέχεια συγκεκριμένα έγγραφα, λόγω ιδιαιτέρας βαρύτητας στην ιστορία της ΙΜΜΣ, για ενημέρωση και των ενδιαφερομένων πιστών, αλλά  και για να μη είναι λόγω άγνοιας ευάλωτοι στην κατευθυνόμενη παραπληροφόρηση.

α) το έγγραφο υπ' αριθμ. 50/2-7-1998, το οποίο γράφει:

«Δια του παρόντος και εις απάντησιν του υπ  ριθμ. 266/18-5-1998, προαγόμεθα να αναφέρωμεν  Υμν, ότι ηΑδελφτης της  Ιερς Μονής ευχαρίστως και προθύμως θα περιμένη και θα δεχθή πάντα έλεγχον του Οικονομικού της  Απολογισμο εις τα πρωτότυπα παραστατικά αυτού, εις τον χώρον της Μονής, όπου συμφώνως τω νόμω είναι η φυσική αλλά και μοναδική των θέσις».

β) το έγγραφο υπ' αριθμ. 99/18-11-1998

«Δια του παρόντος και εις εκτέλεσιν της υπ  ριθμ.648/17-11-1998  Υμετρας εντολής, προαγόμεθα να αναφέρωμεν  Υμν, ότι ήδη δια του υπ' αριθμ 50/ 2-7-1998 υποβληθέντος εις  Υμς ημετέρου εγγράφου, ανεφέραμεν  Υμν τα δέοντα».

γ) το έγγραφο υπ' αριθμ.14/29-1-1999.

«Δια του παρόντος και εις απάντησιν του υπ  ριθμ. 29/26-1-1999 εγγράφου Σας, προαγόμεθα να Σας αναφέρωμεν, ότι όπως Σας ανεφέραμεν και πάλιν δια του υπ  ριθμ. 50/2-7-1998 εγγράφου μας, η  Αδελφτης της  Ιερς Μονής ευχαρίστως και προθύμως επερίμενεν, αλλά και θα περιμένη και θα δεχθή πάντα έλεγχον των Οικονομικών της  Απολογισμν εις τα πρωτότυπα παραστατικά αυτών ( Αποδείξεις εισπράξεων, Τιμολόγια πληρωμών κλπ.), εις τον χώρον της Μονής, όπου συμφώνως τω νόμω είναι η φυσική, αλλά και η μοναδική των θέσις.......  δια τούτο Σας ανεφέραμεν ότι ευχαρίστως και προθύμως θα δεχθή η Μονή έλεγχον των πρωτοτύπων παραστατικών εις τούς χώρους της Μονής.

 Επειδή, όμως, αυτό δεν το δέχεσθε και επιμένετε εις την απαίτησίν Σας, δια τούτο και εμείς, αναζητούντες λύσιν δια να μη συγκρούεται ο Δεσπότης με την Μονήν, ευρήκαμεν την εξής λύσιν και υποχώρησιν της Μονής, την οποίαν θα κάμωμεν μόνον και μόνον και πάλιν δια λόγους ειρηνεύσεως.  Σας παρακαλούμεν, λοιπόν, θερμώς, να καθορίσητε ημέραν και ώραν οικονομικού ελέγχου των πρωτοτύπων παραστατικών, ώστε ο Οικονόμος της Μονής και μέλη της  Αδελφτητος να μεταφέρουν τα πρωτότυπα παραστατικά εις το Γραφείον Σας και εκεί παρουσία των να γίνη ο έλεγχος και εν συνεχεία να επιστρέψουν αυτοί και πάλι τα παραστατικά εις την Μονήν».

δ) το έγγραφο υπ' αριθμ.11/28-1-2000  

«Δια του παρόντος και εις απάντησιν του υπ  ριθμ. 793/14-12-99 εγγράφου Σας, προαγόμεθα να Σας αναφέρωμεν ότι αναμένομεν πντοτε προθμως, τν ντολν Σας δι ν προσκομσωμεν ες τν Ιερν Μητρπολιν τ πρωττυπα παραστατικ τν οικονομικών απολογισμών της Μονής, των παρελθόντων ετών, προκειμένου να ελεγχθούν αυτοί.

 Ηδη με πρωτοβουλίαν της Μονής απηυθύνθημεν δύο φοράς (Σεπτέμβριον 1999 και  Ιανουριον 2000) εις τον Γενικόν  Αρχιερατικν Σας  Επτροπον, όπως μας είχατε δώσει εντολήν, αλλά εκείνος δεν εδέχθη να διεξάγη τον έλεγχον αυτόν.

 Ως εκ τούτου, αναμένομεν να καθορίσητε Σεις ημέραν και ώραν ελέγχου, οπότε ο Οικονόμος της Μονής θα προσκομίση τα πρωτότυπα παραστατικά εις την  Ιερν Μητρόπολιν και συμφώνως με την προφορικήν οδηγίαν Σας θα παραμείνη μετ  ατν μέχρι το τέλος του ελέγχου, οπότε θα τα επαναφέρη ο ίδιος εις την  Ιερν Μονήν.  Επσης, δια του παρόντος επανυποβάλλομεν τον επιστραφέντα προϋπολογισμόν της Μονής δια το έτος 2000, διότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν επ  ατο οιαιδήποτε αυξομειώσεις κονδυλίων και παρακαλούμεν δια τα καθ  Υμάς».

ε) το έγγραφο υπ' αριθμ. 20/14-2-2000

«Δια του παρόντος και εις απάντησιν του υπ  ριθμ. 100/9-2-2000 εγγράφου Σας, προαγόμεθα να Σας αναφέρωμεν ότι .... Δια τα πρωτότυπα παραστατικά Σας έχομεν αναφέρει εις έτερον έγγραφον».

 στ) το έγγραφο υπ' αριθμ. 83/26-6-2003

«Δια του παρόντος και εις απάντησιν του π' ριθμ. 334/23-6-2003 γγρφου Σας, προαγμεθα ν Σς ναφρωμεν κ προοιμου κα πρς ρσιν πσης παρεξηγσεως, τι μ σα θα αναφέρωμεν κατωτέρω, δεν αρνούμεθα τον οικονομικόν Σας έλεγχον, αλλά αντιθέτως τον αποδεχόμεθα, αρκεί να τηρηθούν αι προβλεπόμεναι νόμιμοι διαδικασίαι, νομικαί προϋποθέσεις και αι εκκλησιαστικαί αποφάσεις.

1.  Η  Ιερ μας Μονή ουδέποτε ημφισβήτησεν, όπως αναφαίνεται από την μέχρι τούδε αλληλογραφίαν - και ούτε με το παρόν θέτει εν αμφιβόλω - την υφισταμένην αρμοδιότητα του Σεβ.Μητροπολίτου του ελέγχου της νομιμότητος της οικονομικής διαχειρίσεως της  Ιερς μας Μονής, (ώη) οποία προκύπτει από το άρθρον 39 του Νομου 590/1977, τον οποίον επικαλείσθε εις το ως άνω έγγραφόν Σας.

 Ομως, εφ' όσον επικαλείσθε τον Νομον, γίνεται ευλόγως κατανοητόν τοις πάσιν ότι πρόκειται δια αρμοδιότητα του Μητροπολίτου, ουχί πνευματικού αλλά πολιτειακού και δη καθαρώς δημοσιονομικού χαρακτήρος, η οποία του απονέμεται εκ της κρατικής νομοθεσίας (Νομος 590/1977), υπό την ιδιότητά του Μητροπολίτου - διοικητού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου της  Ιερς Μητροπόλεως.  Επομνως η σχετική διοικητική αρμοδιότητα πρέπει να ασκείται συμφώνως προς την θεμελειώδη δια το Διοικητικόν Δικαιον αρχήν της νομιμότητος, δηλαδή απαιτείται όπως ο τρόπος και (ώη) εν γένει διαδικασία ασκήσεώς της να προβλέπεται από την κειμένην νομοθεσίαν».

  ζ) το έγγραφο υπ' αριθμ. 99/24-7-2003

« … 1. Δεν είναι αλήθεια ότι η  Ιερ μας Μονή δεν αποδέχεται τον έλεγχον της νομιμότητος της διαχειρίσεώς της.  Η αλήθεια είναι ότι δεν δέχεται τας παρανόμους σχετικάς απαιτήσεις Σας.

2. ....  3. ... 4. ... 5.  Εχετε εις χείρας Σας τα πέντε έγγραφα της  Ιερς μας Μονής, τα οποία αποδεικνύουν, ότι ουδέποτε ηρνήθη τον έλεγχόν Σας, αλλά τον ανέμενεν προθύμως. Ειδικώς, δια το υπ' αριθμ. 14/ 29-1-1999 έγγραφον της, Σας έχει σταλή, όπως όλα τα τότε έγγραφά της, δια του κοινού Ταχυδρομείου, άνευ αποδείξεων παραλαβής και παραδόσεως.  Εν δεν το παρελάβατε η εάν απωλέσθη από τούς υπαλλήλους Σας, δεν ευθύνεται η  Ιερ μας Μονή.

 Αλλά αυτό, επί της ουσίας, δεν έχει ουδεμίαν σημασίαν αφού εγνωρίζατε και γνωρίζετε καλώς, τα όσα αναφέρει το έγγραφον αυτό, δια τας ταλαιπωρίας των παραστατικών της  Ιερς μας Μονής εις τα Γραφεία της  Ιερς Μητροπόλεως, κατά το παρελθόν, κα εχατε συμφωνσει δι τς μελλοντικς σχετικάς ενεργείας της, τας οποίας άλλωστε εξετέλεσεν, όπως περιγράφει το υπ' αριθμ. 11/28-1-2000 έγγραφόν της το οποίον δηλώνετε ότι το έχετε λάβει. Σας συναποστέλλομεν επικυρωμένον φωτοαντίγραφον του απωλεσθέντος εγγράφου της  Ιερς μας Μονής, δια να ενημερώσητε, εάν θέλετε, το αρχείον Σας».

Διότι εις αυτό το υπ' αριθμ. 99/24-7-2003 έγγραφόν της η  Μον έγγραφεν·

«Δια του παρόντος και εις απάντησιν του υπ' αριθμ. 381/ 21-7-2003 εγγράφου Σας, δια του οποίου εντέλλεσθε και πάλιν, εν συνεχεια των υπ' αριθμ. 323/ 2-6-2003 και 344/ 23-6-2003 εγγράφων Σας, να Σας παραδώση η  Ιερ μας Μονή τα πολύτιμα δι' αυτήν παραστατικά στοιχεία και βιβλία της διαχειρίσεώς της, προαγόμεθα να Σας αναφέρωμεν δι' εκάστην των παραγράφων του εγγράφου Σας, τα εξής·

 Ηδη επί του θέματος, η  Ιερ μας Μονή Σας υπέβαλεν κανονικώς τας υπ' αριθμ. 77/ 11-6-2003 και 83/ 26-6-2003 αναφοράς της.  Η παράδοσις εν λευκώ των πολυτίμων τούτων εγγράφων δια να παραμένουν αφύλακτα εις τα Γραφεία Σας, είναι παράνομος και δεν γίνεται αποδεκτή.  Επ τούτω, έχει ήδη κατατεθή εις το Συμβούλιον της  Επικρατεας (ώη) υπ' αριθμ. 5056, 5057, 30-6-2003 σχετική προσφυγή της  Ιερς μας Μονής, οπότε υφισταμένης εκκρεμοδικίας αναμένομεν άπαντες την απόφασιν του  Ανωττου αυτού Διοικητικού Δικαστηρίου.

1. Δεν είναι αλήθεια ότι η  Ιερ μας Μονή δεν αποδέχεται τον έλεγχον της νομιμότητος της διαχειρίσεώς της.  Η αλήθεια είναι ότι δεν δέχεται τας παρανόμους σχετικάς απαιτήσεις Σας».

 η) το έγγραφο υπ' αριθμ. 35/22-4-2004

 «Οσον αφορά στον οικονομικό έλεγχο που ζητάτε και πάλι να κάνετε, η  Ιερ μας Μονή, Σας δηλώνει για πολλοστή φορά, ότι αποδέχεται να κάνετε και πάλι  Εσες, τον έλεγχο της νομιμότητος της διαχειρίσεώς της, (ήδη τον έχετε κάνει στο παρελθόν), και ευχαρίστως Σας αναμένει, για να Σας προσκομίσει τα σχετικά παραστατικά εντός του χώρου της  Ιερς μας Μονής και τώρα και στο μέλλον και όποτε θέλετε να κάνετε τον έλεγχό Σας με νμιμους τρπους».

θ) το έγγραφο υπ' αριθμ.207/5-12-2007

«Δια του παρόντος και εις εκτέλεσιν τς σχετικς ντολς Σας η Ολομέλεια της Αδελφότητος της Ιεράς Μονής απεφάσισε να μεταφέρη εκ της Ιεράς Μονής εις το εν Ναυπάκτω Γραφείον Σας…. Τα πρωτότυπα παραστατικά της οικονομικής διαχειρίσεως της Ιεράς Μονής…. Διά τατα η Αδελφότης Σας προσκομίζει σήμερον 5ην Δεκεμβρίου τα ως άνω πρωτότυπα παραστατικά και Σας παρακαλεί να διενεργήσητε τον προβλεπόμενον έλεγχον της νομιμότητος της διαχειρίσεως της Ιεράς Μονής. Επίσης, Σας παρακαλεί θρμώς όπως παραδώσητε τα ως άνω παραστατικά εις τους εξουσιοδοτηθλέντας αντιπροσώπους της Ιεράς Μονής, μετά τόν έλεγχον, εις τον οποίον θα παρίστανται. Έχουν δε την εντολήν της Αδελφότητος να τα παραλάβουν και να τα επιστρέψουν εις τους χώρους της Ιεράς Μονής».

Μετά βαθυτάτου σεβασμού Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ


ΟΥΔΕΠΟΤΕ Η ΜΟΝΗ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ,

ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ

Η  Ολομέλεια της  Αδελφότητος και το  Ηγουμενοσυμβολιο της Μονής, παρ' όλον ότι η  Ιερ Συνοδος δεν είχε αρμοδιότητα εκ του Νόμου να διενεργήσει οικονομικό έλεγχο στα Μοναστήρια, εν τούτοις ουδέποτε αρνήθηκαν τον οικονομικό έλεγχο από την Ιερά Σύνοδο (ΕΚΥΟ), όπως αποδεικνύουν τα έγγραφα.

α) προς την  Ιερ Συνοδο, 20/14-2-2001

β) προς τον  Επιθεωρητ κ.Τσιουλάκη 22/14-2-2001

γ) προς τον  Επιθεωρητ κ.Περπινιά 22-4-2002, ο οποίος μάλιστα διεξήγαγε τον  Απολογιστικό έλεγχο της διαχειρίσεως της Μονής.

δ) προς τον  Επιθεωρητ κ.Περπινιά 52/23-4-2002

ε) προς τον  Επιθεωρητ κ.Περπινιά 53/23-4-2002

στ) Πρωτόκολλο 13-6-2002 γενομένου ελέγχου μεταξύ  Επιθεωρητού και  Ηγουμενοσυμβουλου ΙΜΜΣ.

α) προς την  Ιερν Συνοδον, 20/14-2-2001

«Η  Ολομλεια της  Αδελφτητος ευρέθη εν απορία, ερωτήματι και αμφιβολία, απεφάσισεν, όπως αποδεχθή τον έλεγχον της  Υπηρεσας της Ε.Κ.Υ.Ο, υπό την προϋπόθεσιν όμως της προηγουμένης επιλύσεως της αμφιβολίας, υπό της  Ιερς Συνόδου,  Ανωττης  Εκκλησιαστικς  Αρχς. Η απορία, η αμφιβολία και το ερώτημα έγκειται εις το εάν είναι σύννομος ο οικονομικός έλεγχος της  Ιερς ημων Μονής, υπό της νεοσυστάτου αυτής  Υπηρεσας και εάν αυτή έχει την αρμοδιότητα και το δικαίωμα εκ του Νομου να διεξάγη τον οικονομικόν αυτόν έλεγχον, δεδομένης της κατηγορηματικώς αντιθέτου επισήμου επιστημονικής γνωμοδοτήσεως του αρμοδίου Καθηγητού του  Εκκλησιαστικου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου  Αθηνν κ.  Ιωννου Μ. Κονιδάρη, ο οποίος ήδη από την 18ην  Απριλου 2000, ήτοι εξ μήνας προ της από 10-10-2000 αποφάσεως της ως άνω  Υπηρεσας περί οικονομικού ελέγχου της διαχειρίσεως της  Ιερς ημων Μονής, είχεν αποφανθή επισήμως, ότι η   Υπηρεσα αυτή δεν ήτο αρμοδία δι' οικονομικούς ελέγχους και οικονομικάς επιθεωρήσεις, ως ακολούθως·

«Οικονομική Επιθεώρηση και άσκηση ελεγκτικής και καταλογιστικής αρμοδιότητας, ούτε υπό τον κωδικ. Κανονισμό 14/1981 .. προβλεπόταν ...ούτε υπό το καθεστώς των Κανονισμών που εκδόθηκαν, επί τη βάσει των αυτών εξουσιοδοτικών διατάξεων.  Αντιθέτως, μάλιστα, η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3 (της Συμβάσεως που κυρώθηκε με τον) Ν. 1811/1988, .. παραπέμπει "κατά τα λοιπά" στο άρθρο 46 Ν. 590/1977. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.. ρητώς ορίζεται (§ 4) ότι " αι πράξεις διαχειρίσεως των εις τας προηγουμένας παραγράφους του παρόντος άρθρου περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται εις οικονομικόν έλεγχον, διενεργούμενον υπό Επιθεωρητών Δημοσίων Διαχειρίσεων, οριζομένων δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων".. «Οι διατάξεις του Κανονισμού 100/1998 που αφορούν στη σύσταση Διευθύνσεως Οικονομικής Επιθεωρήσεως για την άσκηση ελεγκτικής και καταλογιστικής αρμοδιότητας στις διαχειρίσεις των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων έχουν εκδοθεί καθ' υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, επειδή επιλαμβάνονται της ρυθμίσεως ζητήματος που ρυθμίζεται ευθέως, και μάλιστα κατά διαφορετικό τρόπο από τις διατάξεις του Καταστατικού Χαρτη (άρθρο 46 § 4 Ν. 590/1977) και άρα, κατά την πάγια νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας ακυρωτέες».

β) προς τον επιθεωρητήν κ.Τσιουλάκην 22/14-2-2001

«Δια του παρόντος, το  Ηγουμενοσυμβολιον της  Ιερς η μων Μονής, εξουσιοδοτηθέν υπό της  Ολομελεας της  Αδελφτητος της  Ιερς η μων Μονής, Σας κοινοποιεί αντίγραφον της υπ  ριθμ. 20/14-2-2001 αναφοράς του προς την  Αγαν και  Ιερν Συνοδον της  Εκκλησας της  Ελλδος, εις την οποίαν εμφαίνηται η  ομόφωνος απόφασις της  Ολομελεας, ότι αποδέχεται τον οικονομικόν έλεγχον τον οποίον εζητήσατε να διεξάγητε, αφού πρώτον η   Αγα και  Ιερ Συνοδος επιλύση το υπάρχον πρόβλημα και καθοδηγήση την  Ιερν η μων Μονήν επί της απορίας, της αμφιβολίας και του ερωτήματός της, εάν η νεοσστατος  Υπηρεσα Σας έχει την αρμοδιότητα και το δικαίωμα εκ του Νομου να διεξάγη τον οικονομικόν έλεγχον της  Ιερς η μων Μονής».

γ) προς τον επιθεωρητήν κ.Περπινιάν 22-4-2002

«θα δεχθώμεν τον έλεγχόν Σας, εμπιστευόμενοι εις την εμπειρίαν, αντικειμενικότητα και δικαιοκρισίαν Σας, αλλά συμφώνως προς τα υπό της εξ  Αρχιερων  Επιτροπς συμφωνηθέντα, εις το μέλλον, καθώς επίσης και συμφώνως με τας αποφάσεις των Νομικών Συμβούλων του Σεβ.Μητροπολίτου και της  Ιερς η μων Μονής και επί του θέματος αυτού. Και οπωσδήποτε, ως είναι φυσικόν, μετά από επίσημον απόφασιν του  Ηγουμενοσυμβουλου της  Ιερς Μονής, το οποίον ελπίζομεν ότι θα ενημερωθή δεόντως, κανονικώς και εγγράφως».

 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ.

δ) προς τον επιθεωρητήν κ.Περπινιάν 52/23-4-2002 (Συνημμένο 124),

«Δια του παρόντος, και εις απάντησιν του από 22-4-2002 εγγράφου Σας, επί του θέματος του οικονομικού ελέγχου, τον οποίον ζητάτε να διεξαγάγετε, ως εντεταλμένος της  Υπηρεσας  Εκκλησιαστικς Οικονομικής  Επιθεωρσεως, και μετά από τας τηλεφωνικάς συνεννοήσεις μεταξύ του Προϊσταμένου της  Υπηρεσας αυτής και  Υμν αλλά και ημων, Σας γνωστοποιούμεν ότι·

1) Σας παραδίδομεν σήμερον, υπείκοντες εις την  Ιερν Συνοδον, και παρ' όλον ότι δεν αφιστάμεθα των θέσεων μας επί του νομικού θέματος του οικονομικού ελέγχου υπό της  Υπηρεσας Σας, διατηρούντες παν νόμιμον δικαίωμά μας, και συμφώνως τη εντολή του υπ' αριθμ 203/18-04-2002 εγγράφου της  Υπηρεσας Σας, τα βιβλία της διαχειρίσεως του Νομικού Προσώπου της  Ιερς Μονής των ετών 1995-2000 προκειμένου να αρχίσετε τον οικονομικόν έλεγχον της  Ιερς μας Μονής.

2) Σας παραδίδομεν σήμερον, συμφώνως τη εντολή του υπ' αριθμ 203/18-04-2002 εγγράφου της  Υπηρεσας Σας, «να μεταβείτε εις την έδραν της Ιεράς Μονής και να διενεργήσετε έλεγχον εις την εν γένει διαχείρισιν» του Νομικού Προσώπου της  Ιερς Μονής τα βιβλία της διαχειρίσεως της  Ιερς Μονής. ...  Αλλ' εφ' όσον συμφωνήσατε να τηρήσωμεν την εντολήν της  Υπηρεσας Σας, δια τούτο Σας παραδίδωμεν τα βιβλία αυτά…

«Σας παραδίδομεν σήμερον, υπείκοντες εις την  Ιερν Συνοδον,... τα βιβλία της διαχειρίσεως του Νομικού Προσώπου της  Ιερς Μονής... προκειμένου να αρχίσετε τον οικονομικόν έλεγχον της  Ιερς μας Μονής».

ε) προς τον επιθεωρητήν κ.Περπινιάν 53/23-4-2002

Κα· «Οτως, λβατε τ βιβλα διαχειρσεως τς Ιερς Μονς κα ,τιδποτε λλον μς ζητσατε κα δη πετελσατε παντα τ καθκοντ Σας λευθρως κα νεμποδστως κα Σς προσεφραμεν πσαν δυνατν ξυπηρτησιν, μ καλωσνην, βοθειαν κα φιλοξεναν».  

στ)                                                        ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ

Στν Ναπακτο, σμερα 13 ᾿Ιουνου 2002, πογραφμενος Στφανος Ροδλφου Περπινις ᾿Εκκλησιαστικς Οικ.  Επιθεωρητς, σε εκτέλεση των εντολών που έλαβα από την Διαρκή  Ιερ Συνοδο παρουσιάστηκα στην  Ιερ Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ζήτησα από το  Ηγουμενοσυμβολιο της  Ιερς Μονής, να μου επιτρέψη να συνεχίσω τον διαχειριστικό έλεγχο της κύριας διαχείρισης της  Ιερς Μονής, τον οποίο, κατόπιν του υπ' αριθμ. 52/23-4-2002 εγγράφου του  Ηγουμενοσυμβουλου της  Ιερς Μονής είχα κάνει την 23-4-2002, με το κλείσιμο μόνον των τηρουμένων βιβλίων ταμείου και την συμφωνίαν των ταμειακών υπολοίπων της ανωτέρω η μερομηνίας και τν μετρητν.

Το  Ηγουμενοσυμβολιον της  Ιερς Μονής εδήλωσεν ότι θα αναμείνη τον οικονομικόν έλεγχον, συμφώνως με τα όσα μου έγραψεν εις το υπ' αριθμ. 52/23-4-2002 έγγραφόν του

Κατόπιν των ανωτέρω οι συμπράξαντες υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλον ες διπλον.

Ο ΕΚΚΛ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ                      ΤΟ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Στέφανος Ρ. Περπινιάς   Αρχιμ.Σπυρίδων   Ιερ. Ιερών. Δελημάρης  Ιερ. Νεκτάρ. Γκολιόπουλος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου