Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

57 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΜΕ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ

Α/Α ΕΛΕΓΧΟΥ, Αρ.Πρωτ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΥ
1 ος  207/5-9-1988     
Γ' ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                          
κ.ΣΚΙΑΔΑΣ ΠΛΑΤΩΝ
2 ος  49/21-12-94       
Νομαρχιακό Οργανο Ελέγχου ΑΙΤ/ΝΙΑΣ           
κ.ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜ. Α' επιθεώρησή του
3 ος  49/21-12-94                                                   
Νομαρχιακό Οργανο Ελέγχου ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
κ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. Α' επιθεώρησή του
4 ος 49/21-12-94                                                    
Νομαρχιακό Οργανο Ελέγχου ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
κ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. Α' επιθεώρησή του
5 ος 8/13-03-95                                                      
Νομαρχιακό Οργανο Ελέγχου ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
κ.ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜ. Β' επιθεώρησή του
6 ος 8/13-03-95                                                                                            
Νομαρχιακό Οργανο Ελέγχου ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
κ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. Β 'επιθεώρησή του
7 ος 8/13-03-95                                                                                            
Νομαρχιακό Οργανο Ελέγχου ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
κ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. Β' επιθεώρησή του
8 ος 57916/15-07-98                                             
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπουργείου Εθνικης Οικονομίας
κ.ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΙΟΝ.
9 ος  57916/15-07-98                                                                                  
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΩΤΙΚ.ΕΠΕΝΔΥΣ. ΥΠΕΘΟ          
κ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ.
10 ος 56224/01-06-99                                                                                
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΩΤΙΚ.ΕΠΕΝΔΥΣ. ΥΠΕΘΟ          
κ.ΤΣΙΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
11 ος 56224/01-06-99                                                                                
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΩΤΙΚ.ΕΠΕΝΔΥΣ. ΥΠΕΘΟ          
κ.ΚΕΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘ.
12 ος 56224/01-06-99                                                                                
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΩΤΙΚ.ΕΠΕΝΔΥΣ. ΥΠΕΘΟ          
κ.ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ.
13 ος 62191/21-12-99                                                                                
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΩΤΙΚ.ΕΠΕΝΔΥΣ. ΥΠΕΘΟ          
κ.ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14 ος 62191/21-12-99                                          
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΩΤΙΚ.ΕΠΕΝΔΥΣ. ΥΠΕΘΟ          
κ.ΔΡΟΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
15 ος 62191/21-12-99                                                                                
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΩΤΙΚ.ΕΠΕΝΔΥΣ. ΥΠΕΘΟ          
κ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
16 ος 65918/11.8.2000 (21-9-2000)                  
Σ.Ο.Λ.                          
κ.ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ Ι.   Α' επιθεώρησή του
17 ος 65918/11.8.2000 (21-9-2000)                  
Σ.Ο.Λ.                          
κ.ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ.         Α' επιθεώρησή του
18 ος  65918/11.8.2000 (8-1-2001)
Σ.Ο.Λ.                          
κ.ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ Ι.   Β' επιθεώρησή του
19 ος 65918/11.8.2000 (8-1-2001)                    
Σ.Ο.Λ.                          
κ.ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ.          Β' επιθεώρησή του
20 ος 65918/11.8.2000 (20-4-2001)
Σ.Ο.Λ.                                                                     
κ.ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ Ι.    Γ' επιθεώρησή του
21 ος 65918/11.8.2000 (20-4-2001)                                                                                                                                           
Σ.Ο.Λ.                                                                                                              
κ.ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ.          Γ' επιθεώρησή του        
22 ος 65918/11.8.2000 (11-5-2001)                                                         
Σ.Ο.Λ.                                                                      
κ.ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ Ι.   Δ' επιθεώρησή του                                                Δ' επιθεώρησή του        
23 ος 65918/11.8.2000 (11-5-2001)                                                                                                    
Σ.Ο.Λ.                                                                      
κ.ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ.         Δ' επιθεώρησή του        
24 ος 85980/4.6.2003  (25-7-2003)                                                                                                                                            
Σ.Ο.Λ.                                                                      
κ.ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ Ι.   Ε' επιθεώρησή του        
25 ος 85980/4.6.2003 (25-7-2003)                                                                                                                                             
Σ.Ο.Λ.                                                                        
κ.ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ ΚΥΡ. Α' επιθεώρησή του       
26Ος  15-7-2002
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
κ.ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ Ν.      Α' επιθεώρησή του
27Ος  15-7-2002
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
κ.ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Π.      Α' επιθεώρησή του
28 ος 3/90/18-7-2001, (6-12-2002)                                                                                                                                             
ΔΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ       
κ.ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡ.      Α' επιθεώρησή του       
29 ος 3/90/18-7-2001, (6-12-2002)                                                                                                                                             
ΔΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ     
κ.ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ Ι.           Α' επιθεώρησή του        
30 ος ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ                                                                          
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                      
κ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΑΤΗ                                  
31 ος 636// 12-11-1998                                                                                                                                                                 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                             
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ κ.ΙΕΡΟΘΕΟΣ                        
32 ος 23-4-2003,         
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΣ - ΕΚΥΟ
κ.ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ                                                                        
33ος 66/30-05-2003 (85980/04-06-2003) (4-10-2003)
ΣΟΛ
ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ Ι.      ΣΤ' επιθεώρησή του
34ος 66/30-05-2003 (85980/04-06-2003) (4-10-2003)
ΣΟΛ
ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ ΚΥΡ.    Β' επιθεώρησή του
35 ος 99937/2-2-2005, (27-4-2005)
Σ.Ο.Λ.
κ.ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ Ι.    Ζ' επιθεώρησή του                                              
36 ος 99937/2-2-2005, (27-4-2005)                                                                                                                                            
Σ.Ο.Λ.                                                                                                             
κ.ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ  ΚΥΡ. Γ' επιθεώρησή του                                              
37 ος 99937/2-2-2005, (27-4-2005)                                                                                                                                            
Σ.Ο.Λ.
κ.ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ Ι.    Η'επιθεώρησή του                                               
38 ος 99937/2-2-2005, (27-4-2005)                                                                                                                                            
Σ.Ο.Λ.
κ.ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ  ΚΥΡ. Δ' επιθεώρησή του                                             
39 ος 108483/9-3-2006 (15-12-2006)                                                                                                                                                                                   
Σ.Ο.Λ.                                                                                                             
κ.ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ Ι.     Θ 'επιθεώρησή του                                             
40 ος 108483/9-3-2006 (15-12-2006)                                                                                                                                                                                   
Σ.Ο.Λ.                                                                                                             
κ.ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ Ι.     Ι 'επιθεώρησή του                                               
41 ος 108483/9-3-2006 (15-12-2006)                                                                                                                                                                                   
Σ.Ο.Λ.                                                                                                             
κ.ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ ΚΥΡ.  Ε' επιθεώρησή του                                             
42 ος 108483/9-3-2006 (15-12-2006)                                                                                                                                                                                   
Σ.Ο.Λ.                                                                                                             
κ.ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ ΚΥΡ.  ΣΤ 'επιθεώρησή του                                           
43 ος ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ                                                                          
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                                                             
κ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ                                                                          
44 ος 16-4-2007                                                                                                                                                                              
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                                                
κ.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                             
45 ος 16-4-2007                                                                                                                                                                              
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                                                
κ.ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΣΟΦΙΑ                                                                                 
46 ος 116009/6-3-2007 (11-10-2007) 
Σ.Ο.Λ.
κ.ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ Ι.      ΙΑ' επιθεώρησή του                                                                                     
47 ος 116009/6-3-2007 (11-10-2007)                                                                                                                                                                                   
Σ.Ο.Λ.                                                                                                                
κ.ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ ΚΥΡ.    Ζ'  επιθεώρησή του                                                                                     
48 ος 116009/6-3-2007 (11-10-2007)                                                                                                                                                                                   
Σ.Ο.Λ.                                                                                                                
κ.ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ Ι.      ΙΒ'  επιθεώρησή του
49ος 116009/6-3-2007 (11-10-2007) 
Σ.Ο.Λ.
κ.ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ ΚΥΡ.    Η'  επιθεώρησή του
50ος 19-11-2007
ΔΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                                                                                          
κ.ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡ.        Β'   επιθεώρησή του                                                                                    
51Ος  1234325/7-2-2008 (30-10-2008)
Σ.Ο.Λ.
κ.ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ Ι.      ΙΓ΄  επιθεώρησή του
52Ος 1234325/7-2-2008 (30-10-2008)
Σ.Ο.Λ.
κ.ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ.             Ε΄  επιθεώρησή του
53Ος 1234325/7-2-2008 (30-10-2008)
Σ.Ο.Λ.
κ.ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ Ι.      ΙΔ΄  επιθεώρησή του
54Ος 1234325/7-2-2008 (30-10-2008)
Σ.Ο.Λ.
κ.ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ.            ΣΤ΄  επιθεώρησή του
55ος 50248/9-10-2009                                                                                   
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                          
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ, ΜΑΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΟΣΜΑΣ
56ος 663/28-2-2011                                                                                        
ΣΔΟΕ ΠΑΤΡΩΝ            
κ.ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  κ.ΚΑΝΕΛΗΣ           
57ος 888/18-3-2011
ΣΔΟΕ ΠΑΤΡΩΝ
κ.ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣ. κ.ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου