Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ


ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΣ. ΔΙΑΤΑΓΕΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ,  ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ,  ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ π.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
Διευκρινίζεται ότι, όπου αναφέρονται περισσότερες της μιάς αποφάσεις των Δικαστηρίων μέ ίδια ημερομηνία, αντιστοιχούν σε ισάριθμες δίκες, που έγιναν την ιδια ημέρα, επί διαφορετικών θεμάτων εναντίον του Μοναστηριού, που είχαν εκδοθεί όλες, την ίδια ημ/νία, από την ίδια Αρχή.


Α/Α Αριθ.Πρωτ. Ημερομηνια ΑΠΟΦΑΣΗ δικαστηριοΥ

1.    1. 1312/30-7-1999                            ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
2.    2. 947/24-9-1999,                             ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
3.    3. 8576 /28-9-2000, 5743/13-6-2000  ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ -  ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
4.    4. 99/1999, ΤΠ 46/99, 30-6-99       ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
5.    5. 706/2000, 22-6-2000, 30-8-2000  ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
6.    6. 5124/2000, 25-5-2000, ΙΟΥΝ.2000, ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
7.    7. 19/17-1-2003                    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
8.    8. 2094/ 2002                        ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
9.    9.    10-6-2004           ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
10. 10. 5/21-2-2003                    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
11. 11. 6/21-2-2003                    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
12. 12. 7/21-2-2003                    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
13. 13. 8/21-2-2003                    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
14. 14. 9/21-2-2003                    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
15. 15. 10/21-2-2003      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
16. 16. 11/21-2-2003      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
17. 17. 12/21-2-2003      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
18. 18. 13/21-2-2003                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
19. 19. 14/21-2-2003      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
20. 20. 15/21-2-2003      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
21. 21. 16/21-2-2003      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
22. 22. 17/21-2-2003      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
23. 23. 18/21-2-2003      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
24. 24. 19/21-2-2003      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
25. 25. 20/21-2-2003      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
26. 26. 21/21-2-2003      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
27. 27. 22/21-2-2003      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
28. 28. 17/18-4-2003      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
29. 29. 18/18-4-2003      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
30. 30. 19/18-4-2003      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
31. 31. 20/18-4-2003      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
32. 32. 21/18-4-2003      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
33. 33. 22/18-4-2003      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
34. 34. 23/18-4-2003      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
35. 35. 24/18-4-2003                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
36. 36. 25/18-4-2003                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
37. 37. 26/18-4-2003                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
38. 38. 27/18-4-2003                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
39. 39. 28/18-4-2003                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
40. 40. 29/18-4-2003                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
41. 41. 30/18-4-2003                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
42. 42. 31/18-4-2003                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
43. 43. 32/18-4-2003                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
44. 44. 33/18-4-2003                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
45. 45. 34/18-4-2003                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
46. 46.  9 - 2 - 2004                     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
47. 47. 1500/10-5-2004             ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
48. 48. 35/ 2-7-2004                   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ           
49. 49. 248/16-8-2004    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
50. 50. 25-8-2004                       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
51. 51. 50/7-10-2004                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
52. 52. 9-12-2004                       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
53. 53. 12/24-2-2005                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
54. 54. 7-3-2005                          ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
55. 55. 36/20-5-2005                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
56. 56. 18-7-2005                       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
57. 57. 66/23-9-2005                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
58. 58. 69/23-9-2005                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
59. 59. 2713/2005                      ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ            
60. 60. 26 / 2005                        Συνοδικο ΔικαστηρΙο ΑΘΗΝΩΝ αθωωνει τον Ηγουμενο     
                                                απο   κατηγορια ΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ότι ταχα είναι αιρετικος.
61. 61. 9/2006                             Αρχη ΠροστασΙας Προσωπικων Δεδομενων ΑΘΗΝΩΝ
62.       44/2006                            Αρχη ΠροστασΙας Προσωπικων Δεδομενων ΑΘΗΝΩΝ
63.       187/6-12-2006                ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
64.       106/29-12-2006              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
65.       107/29-12-2006              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
66.       108/29-12-2006              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
67.       109/29-12-2006              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
68.       110/29-12-2006              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
69.       111/29-12-2006              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
70.       112/ 29-12-2006             ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
71.       113/29-12-2006              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
72.       116/29-12-2006              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
73.       117/29-12-2006              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
74.       118/29-12-2006              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
75.       119/29-12-2006              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
76.       120/29-12-2006              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
77.       140/29-12-2006              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   
78.       141/29-12-2006              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
79.       142/29-12-2006              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
80.       143/29-12-2006              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
81.       144/29-12-2006              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
82.       246/11-5-2007                ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
83.       282/15-6-2007                ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
84.       5-9-2007                         ΠΑΡΕΠΙΜΠΤΟΥΣΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ  ΠΛΗΜΕΛΕΙΟΔ.  ΜΕΣΟΛ.    
85.       1261/10-9-2007 ΠΛΗΜΕΛ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ καταδίκη Κουβάτση
86.       29-10-2007                      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
87.       29-10-2007                      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
88.       29-10-2007                      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
89.     1/7-2-2008                          ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
90.     2/7-2-2008                          ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
91.     3/7-2-2008                         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
92.     4/7-2-2008                         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
93.     5/7-2-2008                         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
94.     6/7-2-2008                         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
95.     7/7-2-2008                         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
96.     8/7-2-2008                         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
97.     9/7-2-2008                         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
98.   10/7-2-2008                        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
99.     11/7-2-2008                      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
100.              12/7-2-2008               ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
101.         13/7-2-2008                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
102.         14/7-2-2008                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
103.         15/7-2-2008                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
104.         16/7-2-2008                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
105.         17/7-2-2008                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
106.         18/7-2-2008                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
107.         114/10-7-2008            ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
108.         115/10-7-2008              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
109.         116/10-7-2008              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
110.         117/10-7-2008              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
111.         118/10-7-2008              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
112.         119/10-7-2008              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
113.         120/10-7-2008              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
114.         121/10-7-2008              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
115.         122/10-7-2008              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
116.         123/10-7-2008              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
117.         124/10-7-2008              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
118.         681/2008                      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
119.         682/2008                      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
120.         683/2008                      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
121.         684/2008                      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
122.         685/2008                      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
123.         270/2009                       ΣτΕ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
124.         687/2008                      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
125.         34/2009                        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
126.         31-3-2009                     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
127.         3389/2009                    ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
128.         86/2009                        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
129.         1483/2009                     ΠΛΗΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
130.         4-12-2009                     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
131.         3/21-10-2010,              Διοικητικό Εφετείο Πατρών
132.         1918/2010                   ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
133.         191/2010                      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
134.         10/17-02-2011             Διοικητικού Εφετείου Πατρών
135.        04/08/2011                  Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίο,.
136.        67/19-08-2011             Πολυμελές Πρωτοδικείο Μεσολογγίου,
137.        68/19-08-2011             Πολυμελές Πρωτοδικείο Μεσολογγίου,
138.        09-12-2011                  Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογογγίου,      
139.      09-12-2011                   Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογογγίου,
140.      10/26-4-2011                ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
141.      11-7-2011                     ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
142.      4-8-2011                        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
143.      67/19-8-2011                ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
144.      68/19-8-2011                ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
145.      9-12-2011                     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΑΜ.ΒΕΒ.1617
146.      9-12-2011                     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΑΜ.ΒΕΒ.1618
147.      236/18-05-2012        Μονομελές Πρωτοδικείο Μεσολογγίου
148.      3/21-10-2010,           Διοικητικό Εφετείο Πατρών Αναστολή πολεοδομικό
149.      11/07/2012,               Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου, Αναστολή   
εκτέλεσης της 1026/20-03-2012 Ταμειακής Βεβαιώσεως ΔΟΥ Ναυπάκτου.
150.      11/07/2012,              Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου, Αναστολή
εκτέλεσης της 1254/26-04-2012 Ταμειακής Βεβαιώσεως ΔΟΥ Ναυπάκτου.
151.      11/07/2012,              Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου, Αναστολή
εκτέλεσης της 1372/08-05-2012 Ταμειακής Βεβαιώσεως ΔΟΥ Ναυπάκτου.
152.      11/07/2012,              Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου, Αναστολή
εκτέλεσης της 1440/17-04-2008 Ταμειακής Βεβαιώσεως ΔΟΥ Ναυπάκτου.
153.      2450/28-06-2012,      Ελεγκτικό Συνέδριο, Αναστολή (Γκολιόπουλος).
154.      121/25-10-2012,        Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου, Αναστολή
εκτέλεσης της 1254/26-04-2012 ταμειακής βεβαιώσεως της  ΔΟΥ Ναυπάκτου (αναστολή λήψης μέτρων για κατάσχεση ακινήτων της Μονής)
155.      122/25-10-2012,         Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου,
Αναστολή εκτέλεσης της 1026/20-03-2008 ταμειακής
βεβαιώσεως της ΔΟΥ (αναστολή λήψης μέτρων για
κατάσχεση ακινήτων της Μονής)
156.      123/25-10-2012,          Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου,
Αναστολή εκτέλεσης της 1350/07-05-2012 ταμειακής
βεβαιώσεως της ΔΟΥ (αναστολή λήψης μέτρων για
κατάσχεση ακινήτων της Μονής)
157.      124/25-10-2012,         Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου,
Αναστολή εκτέλεσης της 1440/17-04-2008 ταμειακής
βεβαιώσεως της ΔΟΥ (αναστολή λήψης μέτρων για
κατάσχεση ακινήτων της Μονής)
158.      125/25-10-2012,         Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου,
Αναστολή εκτέλεσης της 1372/08-05-2012 ταμειακής
βεβαιώσεως της ΔΟΥ (αναστολή λήψης μέτρων για
κατάσχεση ακινήτων της Μονής)
159.      8/24-01-2013,         Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Μεσολογγίου, Αθώωση
μελών Δ.Σ. του συλλόγου Αδελφότης Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου από την κατηγορία παράνομης ανασκαφής κλπ.
160.      236/18-05-2012        Μονομελές Πρωτοδικείο Μεσολογγίου.
161.      11/07/2012,                ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
162.      11/07/2012,                ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
163.      11/07/2012,                ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
164.      11/07/2012,                ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
165.      2450/25-10-2012       Ελεγκτικο ΣυνεδρΙΟ
166.      121/25-10-2012         Διοικητ. Πρωτοδ. Μεσολ.Αναστ.Εκτέλ.1254/26-04-2012
167.      122/25-10-2012         Διοικητ. Πρωτοδ. Μεσολ.Αναστ.Εκτέλ.1026/20-03-2012
168.      123/25-10-2012         Διοικητ. Πρωτοδ. Μεσολ.Αναστ.Εκτέλ.1350/07-05-2012
169.      124/25-10-2012         Διοικητ. Πρωτοδ.Μεσολ.Αναστ.Εκτέλ. 1440/17-04-2008
170.      125/25-10-2012         Διοικητ. Πρωτοδ.Μεσολ.Αναστ.Εκτέλ. 1372/08-05-2012
171.      8/24-01-2013             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΕΛΕΙΟΔΗΜΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
172.      160/ 2013                  Ελεγκτικο ΣυνεδρΙΟ
173.      6/ 22-1-2013              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΣ  ΠΡ. ΔΙΑΤΑΓΉ
174.      6/22-1-2013               ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΜΕΩΝ ΠΡ. ΔΙΑΤΑΓΗ
175.      31-1-2013                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
176.      3533/2014                 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΥΠΕΡ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ)
177.      4303/ 2014                ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΥΠΕΡ ΙΓΝΑΤΙΟΥ)
178.      3828/2014                 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΜΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ (ΥΠΕΡ ΙΓΝΑΤΙΟΥ)
179.      510/ 2015                  ΣτΕ για τα Ηγουμενοσυμβούλια των Μοναστηριών ()
180.      172/2015                   ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
181.      2480/2015              ΣτΕ  (ΥΠΕΡ ΙΓΝΑΤΙΟΥ)
182.      2479/2015              ΣτΕ (ΥΠΕΡ ΙΓΝΑΤΙΟΥ)
183.      299/2016                  ΣτΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔ. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΜΟΝΗΣ
184.      24/19-5-2016           ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΟΣ. ΔΙΑΤΑΓΗ
185.      25/19-5-2016           ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΟΣ. ΔΙΑΤΑΓΗ
186.       


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου