Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Ιστορικό - Αφιέρωμα 25 χρόνων, Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως 1977- 2002

1977 – 2002         ΣΥΝΤΟΜΟ  ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ 25 ΧΡΟΝΩΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ


Το παρόν δημοσιεύεται με αφορμή την εφετεινή επέτειο 25 χρόνων από τη θεμελίωση του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και της πρώτης πτέρυγας της ομωνύμου Ιεράς Μονής.  Το παρακάτω ιστορικό  αφορά σε βασικούς σταθμούς, στις ενέργειες, δραστηριότητες και δημιουργίες όχι μόνο των εγκαταβιούντων στην Ιερά Μονή της μετανοίας μου, αλλά και άλλων  φίλων, ευεργετών, δωρητών, φορέων συλλόγων που ενώνουν τις δυνάμεις τους στην πνευματική γενικά προκοπή αυτού του τόπου για τον οποίον κυρίως πασχίζει και η Αδελφότητα Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου.

Το αφιερώνω σε όλους με αγάπη και με την ευχή να προχωρήσουμε κι άλλο μπροστά. Το οφείλουμε στους νέους που μας ακολουθούν.

1968   Ἡ ἔμπνευση ὁ αρχικός σχεδιασμός καί ἡ ἵδρυση  τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ὀφείλονται στόν Ἀρχιμ. Σπυρίδωνα Λογοθέτη, ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος ἀπό τό 1968 ὑπηρετεῖ στήν Ἱερά Μητρόπολη, στή Ναύπακτο  τοῦ Νομοῦ Αἰτωλοακαρνανίας.

1975   Κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Ἱεροκήρυκα καί μέ τήν ἔγκριση καί τίς ὁδηγίες τοῦ τότε Μητροπολίτη Ναυπακτίας καί Εὐρυτανίας Δαμασκηνοῦ Κοτζιᾶ, γίνονται οἱ πρῶτες συνεννοήσεις μέ τήν Διεύθυνση Δασῶν, τό Δασαρχεῖο Ναυπάκτου καί τήν Κοινότητα Σκάλας, γιά τήν ἐξεύρεση καί παραχώρηση δημόσιας ἔκτασης γιά τήν ἐγκατάσταση τῆς Μονῆς πού ἐπρόκειτο νά ἱδρυθεί.

1976   (13 Ἰουλίου)  Παραχωρεῖται ἀπό τήν Νομαρχία Αἰτωλοακαρνανίας, Διεύθυνση Δασῶν (105527/13-07-1995) Δημόσια Δασική Ἔκταση παρά την Κοινότητα (τότε) Σκάλας Ναυπακτίας συνολικῆς ἐπιφανείας 13.050 τ.μ. πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη Ναυπακτίας καί Εὐρυτανίας  διά τήν ἀνέγερσιν Ἱεροῦ Ναοῦ μετά βοηθητικῶν χώρων.

1976   (30 Ὀκτωβρίου) Ἐκδίδεται ἀπό τόν Μητροπολίτη Ναπακτίας Δαμασκηνό, πρός τόν Ἀρχιμ. Σπυρίδωνα Λογοθέτη, ἡ ὑπ' ἀριθμ. 1696/30-10-1976 ἄδεια ἀνεγέρσεως Ἱεροῦ Ναοῦ καί Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς τήν θέσιν Ἁγία Τριάς Σκάλας Ναυπακτίας, καί ἀρχίζει ἡ διαμόρφωσις τοῦ χώρου μέ ἐκτέλεση τοῦ ἔργου ἀπό τήν Τεχνική Ὑπηρεσία τῆς Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας. Προωθοῦνται ἀπό τόν Μητροπολίτη, τά σχετικά μέ τήν  ἀδειοδότηση τοῦ ὅλου ἔργου.

1977   Γίνεται ἡ θεμελίωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καί ἡ θεμελίωση τῆς πρώτης πτέρυγας τῆς ὁμωνύμου Ἱερᾶς Μονῆς.

1980   (7 Μαρτίου) Κατατίθεται πρός τόν Μητροπολίτη Ναυπακτίας ἡ ἐπίσημη ἔγγραφος αἴτηση τῶν ἱδρυτῶν τῆς πρώτης Ἀδελφότητος. Τήν αἴτηση  περί ἱδρύσεως Ἱερᾶς Μονῆς ὑπέγραφαν.1.Ἀρχιμ. Σπυρίδων Λογοθέτης, 2. Ἱεροδιάκονος Ἱερώνυμος Δελημάρης, 3. Χαράλαμπος Γκολιόπουλος, 4. Σπυρίδων Τσιρώνης, 5.Ἀπόστολος Σταυρόπουλος, 6. Παῦλος Κουτσογιάννης καί 7. Σωτήριος Σωτηρόπουλος.

1980   (21 Μαρτίου) Ἐκδίδεται ἀπό τόν ΟΔΕΠ (Ὀργανισμό Διοικήσεως Εκκλησιαστικῆς Περιουσίας), Διεύθυνση Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν, ἡ Ἄδεια ἀνεγέρσεως Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ναυπάκτου. Τό ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως ἐκτελεῖται σέ σχέδια τοῦ ἀρχιτέκτονα Γεωργίου Βεντούρη ὑπό τήν γενική ἐπίβλεψη τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Ρέππα, πολιτικοῦ  μηχανικοῦ, Δημάρχου Ναυπάκτου μέ ἐργολάβο κατασκευαστή τόν Ξενοφώντα Δοῦρο.

1980   (15 Ἰουλίου) Δημοσιεύεται στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως Τεῦχος Πρῶτον Ν.Π.Δ.Δ. ἀριθμός ΦΕΚ 160 τό Προεδρικό Διάταγμα ὑπ'αριθμ' 601/5 Ἰουλίου 1980 περί Ἱδρύσεως Ἱερᾶς Ἀνδρώας Κοινοβιακῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος παρά τήν θέσιν Ἁγ. Τριάς τῆς Κοινότητος Σκάλας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου. Στήν περίληψη πού δημοσιεύεται μνημονεύονται, 1. Οἱ διατάξεις τῶν ἄρθρων 39 παρ. 3 καί 67 τοῦ Νόμου 590/1977 περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,  2. Οἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ ὑπ'ἀριθμ. 39/72 Κανονισμοῦ περί τῶν ἐν Ἑλλάδι Ὀρθοδόξων Μονῶν καί  Ἡσυχαστυρίων,  3. Τό ὑπ' ἀριθμ. 182/11-3-1980 ἔγγραφο μέ τή σύμφωνο γνώμη τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, 4. Τό ὑπ'ἀριθμ. 1094/1022/16-5-80 ἔγγραφον ἀναφερόμενον εἰς τήν ἀπόφασιν ἔγκρισιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κατά τήν συνεδρίαν τῆς 7-5-1980, καί 5. τήν ὑπ'ἀριθμ. 552/1980 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας κατόπιν προτάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων.

1980   (21 Ἰουλίου)  Ἀνάθεση τῆς Ἡγουμενείας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εἰς τόν Ἀρχιμ. Σπυρίδωνα Λογοθέτη, μέ τό ὑπ'ἀριθμ. 460/21-7-80 ἔγγραφον τοῦ Μητροπολίτη Δαμασκηνοῦ.

1980   (Αὔγουστος) Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως ἀπό τόν  Μητροπολίτη Ναυπάκτου. Ἐγκατάσταση τῶν μοναχῶν καί σύμπηξη τῆς πρώτης μοναστικῆς ἀδελφότητος ἀποτελουμένης ἀπό ἔξι ἀδελφούς.

1980   Ἐκλέγεται ἀπό τήν Ἀδελφότητα διά κανονικῶν ἐκλογῶν Ἡγούμενος ὁ Ἀρχιμ. Σπυρίδων Λογοθέτης καί ἡγουμενοσύμβουλοι οἱ Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος Δελημάρης καί Ἱεροδ. Νεκτάριος Γκολιόπουλος. Οἱ ἐκλογές ἀναγνωρίζονται καί ἐπικυρώνονται ἀπό τόν Μητροπολίτη κ. Δαμασκηνό Κοτζιᾶ μέ τό ὑπ' ἀριθμ. 979/18121980 ἔγγραφο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

1984   Δημοσίευση στό Περιοδικό Ἐκκλησία (τεῦχος 1-15 Δεκεμβρίου 1984, παράρτημα τοῦ ὑπ'ἀριθμ. 23-24), τοῦ Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.

1986   (ἀριθμ. ἀπόφ. Πρωτ. Μεσολ 253/2-10-1986) Ἵδρυση φιλανθρωπικοῦ, θρησκευτικοῦ μή κερδοσκοπικοῦ σωματείου <<Σύλλογος Φίλοι τοῦ Μοναστηριοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ναυπάκτου>> μέ πανελλήνια δραστηριότητα καί μέ σκοπό τήν ἐνίσχυση τῶν κοινωνικῶν καί πολιτιστικῶν ἔργων τῆς μοναστικῆς Ἀδελφότητος καί τῆς ὁμωνύμου Ἱερᾶς Μονῆς. Ἱδρυτής Πρόεδρος Νικόλαος Χωραφᾶς, ἰατρός.

1987   Ἔναρξη λειτουργίας τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου μέ πρώτη ἐκδήλωση Ἰατρικό συνέδριο τῆς Ἰατρικῆς Ἑταιρίας Δυτικῆς Ἑλλάδος.

1988   Ἐγκαίνια τοῦ Γηροκομείου γιά ἄπορους καί ἐγκαταλειμένους γέροντες μέ τήν παρουσία τοῦ Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἀλεξάνδρου καί τοῦ Ὑπουργοῦ Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν κ. Σολωμοῦ.

1990   (ἀριθμ. ἀπόφ. Πρωτ. Μεσολ. 7/13-1-90) Ἵδρυση φιλανθρωπικοῦ, θρησκευτικοῦ μή κερδοσκοπικοῦ σωματείου <<Ἀδελφότης Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ναυπάκτου>> μέ πανελλήνια δραστηριότητα καί μέ σκοπό τήν ἐνίσχυση τῶν κοινωνικῶν καί πολιτιστικῶν ἔργων τῆς μοναστικῆς Ἀδελφότητος.

1991   Ἵδρυση Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ <<Μοναδική Πολιτεία>>, πού λειτουργεῖ ἀδιαλείπτως μέχρι σήμερα ἐπί 24ώρου βάσεως. Δωρεά Ἐμμανουήλ Καμπούρη.

1993   Ἵδρυση Κατασκηνώσεων σέ Μετόχι τῆς Ἱ. Μονῆς, στά Κωστέϊκα τῆς Κ. Βασιλικῆς, Δήμου Χάλκειας, ὑπό τήν ἐπωνυμία <<Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος>>, μέ τήν ὑπ'ἀριθμ. α1/3294, Α.Σ. 1099/ 26-7-1993 Ἀπόφαση Νομάρχη Αἰτωλ/νίας Νικ. Σαρχάνη.

1995   Ἵδρυση Ἰχθυοτροφείου Κλειστοῦ Κυκλώματος, μέ ἀπόφαση τοῦ Νομάρχη Ατωλ/νίας καί ἐπιδότηση ἀπό τήν Ε.Ε. καί τό Ἑλληνικό Δημόσιο. (Καν. 4028)

1995   Παραχωρεῖται στήν Ἱερά Μονή ἀπό τήν Περιφέρεια Δυτικῆς Ἑλλάδος, Περιφερειακή Διοίκηση Αἰτωλοακαρνανίας (1812/06-10-1995) Δημόσια Δασική Ἔκταση 29,445 στρεμμάτων δίπλα στήν ὑπάρχουσα ἔκταση ὅπου εἶναι κτισμένη ἡ Ἱερά Μονή.

1996   Ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου Ἑλληνορθοδόξου παραδόσεως μέ ἐκθέματα πού ἀφοροῦν τήν ἀρχαία, τήν λαϊκή καί τήν ἐκκλησιαστική παράδοση. Δωρεά Νικολάου καί Μαρίας Δανιᾶ.

1997   Θεμελίωση του Καθολικοῦ τῆς Μονῆς, Ναοῦ ἀφιερωμένου στήν Παναγία Ναυπακτιώτισσα, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου  κ. Ἱερόθεο. Ὁ Ναός εἶναι ἐξωπλισμένος μέ αἴθουσα συνεδριακῶν ἐκδηλώσεων  500 τ.μ.

1998   (ἀριθμ. ἀπόφ. Πρωτ. Μεσολ. 315/11-11-98) Ἵδρυση φιλανθρωπικοῦ, θρησκευτικοῦ μή κερδοσκοπικοῦ σωματείου <<Ἀδελφότης Παναγία  Ναυπακτιώτισσα>> μέ πανελλήνια δραστηριότητα καί μέ σκοπό τήν ἐπανίδρυση ἱστορικοῦ συλλόγου τοῦ ἔτους 1048 μ.Χ. καί τήν ἀναβίωση τῆς πολίτιμης ἱστορικῆς τοπικῆς μνήμης πού ἀποφᾶ στήν τιμή τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας Ναυπακτιωτίσσης, ἀλλά καί τῆς ἀναβίωσης τῆς μνήμης τῆς κοσμοϊστορικῆς Ναυπαχίας τῆς Ναυπάκτου τοῦ 1571 μ.Χ. κοινοῦ πολιτιστικοῦ καί ἱστορικοῦ σημείου γιά ὅλη τήν Εὐρώπη. Πρόεδρος καί Ἱδρυτής Γεώργιος Κουβέλης, ἐπ. Είσαγγελέας Ἐφετῶν.

2000   Ἐγκαίνια τῆς νέας πτέρυγος του Ξενῶνος καί τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου, παρουσία τοῦ Νομάρχου Αἰτωλοακαρνανίας κ. Σταμάτη καί τοῦ Δημάρχου Ναυπάκτου κ. Κονίδα. Τό ἔργο ὑλοποιήθηκε μέ ἐπιχορήγηση ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Οἰκονομίας (Ν. 1892/90), τό ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρχος, καί τήν Ἀδελφότητα Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Ναυπάκτου. Κατασκευαστής ἡ ἑταιρεία   Aτtica ΑΕ Βασίλειος Ἀβραμίδης καί Συνεργάτες

2001   Πανευρωπαϊκό Συνέδριο γιά τήν Ναυμαχία τῆς Ναυπάκτου καί τήν Παναγία Ναυπακτιώτισσα.

2002   Ἵδρυση Κέντρου Ἐπαγγελματικῆς Κατάρτησης, ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας, μέ σκοπό τήν πιστοποιημένη παροχή ὑπηρεσιῶν ἐκπαίδευσης, συνεδρίων καί ἄλλων ἐκδηλώσεων πολιτισμικοῦ χαρακτῆρα καθώς καί τήν ὑποβοήθηση τῶν ἀνέργων τῆς εὑρύτερης περιοχῆς μέ τήν ἐπανένταξή τους στό χῶρο τῆς ἐργασίας κατόπιν βελτίωσης τῶν προσόντων καί ἰκανοτήτων τους μέσα ἀπό εἰδικά σεμινάρια πού ἀπευθύνονται ἀποκλειστικά σέ ἀνέργους.

        Ἡ Διοίκηση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὡς Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα μέ τούς Ἱερούς Κανόνες καί τό Ἐκκλησιαστικό Δίκαιο, ἔχει τρία Διοικητικά ὄργανα. 1. Τόν Ἡγούμενο, 2. Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο καί 3. Τήν Ὁλομέλεια τῆς Ἀδελφότητος. Ἡ ἀκάματη δραστηριότητα τοῦ Ἡγουμένου Ἀρχιμ. Σπυρίδωνος Λογοθέτη καί τῶν μελῶν τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου  Ἀρχιμ. Ἱερωνύμου Δελημάρη καί Ἀρχιμ. Νεκταρίου Γκολιοπούλου, ἀπό τήν  ἵδρυση τῆς Μονῆς τό 1980 μέχρι καί σήμερα, δημιούργησε  ἕνα κολοσιαῖο ἔργο γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ ὁποίου διέθεσαν ὅλες τίς προσωπικές τους οἰκονομίες, δημιουργώντας ἐκ τοῦ μηδενός γιά τήν Ἐκκλησία μιά τεράστια περιουσία καί ἕνα πρότυπο καί πρωτότυπο πνευματικό κέντρο.

       Σήμερα ἡ  μοναστική Ἀδελφότης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στή Ναύπακτο  ἀποτελεῖται ἀπό 25 Ἱερομονάχους Μοναχούς καί δοκίμους. Εἶναι ἀφιερωμένοι μέ ἀγάπη στό Θεό καί στόν ἄνθρωπο, καί ὑπηρετοῦν ἐθελοντικά τήν  Ὀρθόδοξη Μοναστική καί Ἐκκλησιαστική κοινότητα καί  κοινωνία. Πτυχιοῦχοι οι περισσότεροι διαφόρων πανεπιστημιακῶν σχολῶν,  ἐργάζονται μέ ὅλο τους τόν ζῆλο γιά τό ἔργο  τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι ἕνα ἀληθινά κοινωνικό ἔργο.

Στίς κτιριακές ἐγκαταστάσεις τῆς Μονῆς λειτουργοῦν ἐπίσης, Τρία Παρεκκλήσια, Ἐργαστήριο Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας, Βιβλιοθήκη, Προεκτυπωτική καί Ἐκδοτική Μονάδα Η/Υ, Ξενῶνας φιλοξενίας, Συνεδριακό Πνευματικό καί Ἱεραποστολικό Κέντρο αἴθουσες σεμιναρίων Γηροκομεῖο τελείως πτωχῶν καί ἐγκαταλειμμένων ἡλικιωμένων, Ραδιοφωνικός Σταθμός, Ἰχθυοτροφεῖον ὑψηλῆς τεχνολογίας κ.ἄ. Πρότυπο των μοναχών  εἶναι  οἱ Ἀδελφότητες τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἱστορίας καί παράδοσης.

Τέλος ιδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἀποκτᾶ ἡ δραστηριότητα τῆς έν λόγω Ἀδελφότητος λόγω τοῦ ὅτι μέ τήν ποικιλία τῶν ἔργων της, μέ τίς ἐπαφές σέ πανελλαδικό, εὐρωπαϊκό ἀλλά καί διεθνές ἐπίπεδο, συμβάλλει τά μέγιστα στήν ἐν γένει ἀνάπτυξη τῆς ὑποβαθμισμένης περιοχῆς τῆς Ναυπακτίας καί γενικώτερα τῆς Δυτικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος.


ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΜΠΡΟΣ

30 Αυγούστου 2002

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου